Danh mục sản phẩm

Tất cả 25 Tivi Sony 65 Inch

4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá

Smart Tivi 4K 65 inch Sony KD-65X9000H HDR

23600000đ
28900000₫(-18%)
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá

Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A9G

56200000đ
99900000₫(-43%)
4.2/5 100 đánh giá

Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8500G/S

25300000đ
49900000₫(-49%)
4.2/5 100 đánh giá

Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A8G

48700000đ
82900000₫(-41%)
4.2/5 100 đánh giá

0869931931