Tủ lạnh Hitachi giá sốc

Tất cả 40 Tủ lạnh Hitachi

Xem theo
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá

Tủ lạnh Hitachi Inverter 536 LÍT R-G520GV (XK)

47.500.000đ
55.000.000₫(-13%)
4.2/5 100 đánh giá

Tủ lạnh Hitachi Inverter 536 LÍT R-G520GV (X)

50.000.000đ
59.500.000₫(-15%)
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá