Tủ đông Sanaky giá sốc

Tất cả 15 Tủ đông Sanaky

Xem theo
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá

Tủ đông Sanaky Inverter 280 lít VH-4099W3

6.850.000đ
7.790.000₫(-12%)
4.2/5 100 đánh giá

Tủ đông Sanaky 260 lít VH-3699W1

5.750.000đ
6.590.000₫(-12%)
4.2/5 100 đánh giá

Tủ đông Sanaky 220 lít VH-2899W1

5.550.000đ
6.390.000₫(-13%)
4.2/5 100 đánh giá

Tủ đông Sanaky Inverter 761 lít VH-8699HY3

14.400.000đ
14.940.000₫(-3%)
4.2/5 100 đánh giá

Tủ đông Sanaky 410 lít VH-5699HY

9.200.000đ
10.690.000₫(-13%)
4.2/5 100 đánh giá

Tủ đông Sanaky 305 lít VH-4099A1

6.200.000đ
7.190.000₫(-13%)
4.2/5 100 đánh giá