Điều hòa giá sốc

Tất cả 13 Điều hòa

Xem theo

Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8

16.700.000đ
19.590.000₫(-14%)
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá

Điều hòa Panasonic 11500 BTU CU/CS-N12VKH-8

9.550.000đ
10.990.000₫(-13%)
4.2/5 100 đánh giá

Điều hòa Daikin Inverter 12000 BTU FTKQ35SAVMV

10.700.000đ
13.090.000₫(-18%)
4.2/5 100 đánh giá

Điều hòa Daikin Inverter 9000 BTU FTKQ25SAVMV

8.700.000đ
9.710.000₫(-10%)
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá

Điều hòa Daikin 9300 BTU FTC25NV1V

7.800.000đ
8.690.000₫(-10%)
4.2/5 100 đánh giá

Điều hòa 2 chiều LG Inverter 18000 BTU B18END

16.700.000đ
19.900.000₫(-16%)
4.2/5 100 đánh giá

Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1.5 HP B13END

10.300.000đ
13.190.000₫(-21%)
4.2/5 100 đánh giá

Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1 HP B10END

8.900.000đ
11.590.000₫(-23%)
4.2/5 100 đánh giá

Máy lạnh LG Inverter 2 HP V18ENF

12.800.000đ
17.390.000₫(-26%)
4.2/5 100 đánh giá

Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENS

7.900.000đ
10.090.000₫(-21%)
4.2/5 100 đánh giá

Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENV

6.900.000đ
8.690.000₫(-20%)
4.2/5 100 đánh giá