Danh mục sản phẩm

Tất cả 98 Điều hòa 1 chiều

Điều hoà Gree Inverter 1 HP CHARM9CI

7050000đ
9890000₫(-28%)
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá

Điều hoà Daikin 1.5 HP FTF35XAV1V

9100000đ
9900000₫(-8%)
4.2/5 100 đánh giá

Điều hoà Daikin 1.0 HP FTF25XAV1V

7000000đ
8100000₫(-13%)
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá

Điều hoà Daikin Inverter 1,5 HP FTKB35YVMV

10400000đ
12990000₫(-19%)
4.2/5 100 đánh giá

Điều hoà Daikin Inverter 1 HP FTKB25YVMV

8500000đ
10990000₫(-22%)
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá

Điều hoà Casper Inverter 1 HP QC-09IS36

5400000đ
8490000₫(-36%)
4.2/5 100 đánh giá

Điều hoà Casper Inverter 2.5 HP GC-24IS35

14000000đ
15490000₫(-9%)
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá

Điều hoà Casper Inverter 1 HP GC-09IS35

5200000đ
7990000₫(-34%)
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá

0869931931