Danh mục sản phẩm

Tất cả 21 Tủ Đông Sanaky

Tủ Đông Sanaky 280 lít VH-3899KB

9300000đ
10500000₫(-11%)
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá

Tủ đông Sanaky VH-6699W2K

13400000đ
15500000₫(-13%)
4.2/5 100 đánh giá

Tủ đông Sanaky VH-8699HYK 860 lít

15700000đ
16800000₫(-6%)
4.2/5 100 đánh giá

Tủ đông Sanaky VH-1199HYK 1100 lít

20900000đ
22000000₫(-5%)
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá
4.2/5 100 đánh giá

0869931931